Sosnowiec - informacje


197.586
mieszkańców Sosnowca
93.350
mężczyzn
104.236
kobiet

24.445
w wieku przedprodukcyjnym

116.702
w wieku produkcyjnym

56.439
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

643
zawarto małżeństw

1.360
urodzeń

2.895
zgonów

-1.535
przyrost naturalny
miasto Sosnowiec
dochody

1.258.621.696
wydatki

1.225.075.968
struktura wydatków Sosnowca

19.699
0,002%
Leśnictwo

10.207
0,001%
Rolnictwo i łowiectwo

18.762
0,002%
Górnictwo i kopalnictwo

180.743.552
14,754%
Transport i łączność

63.604.556
5,192%
Administracja publiczna

10.971
0,001%
Turystyka

8.689.142
0,709%
Gospodarka mieszkaniowa

3.985.749
0,325%
Działalność usługowa

782.034
0,064%
Informatyka

1.086.620
0,089%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

92.411
0,008%
Obrona narodowa

20.499.760
1,673%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

523.858
0,043%
Wymiar sprawiedliwości

3.720.977
0,304%
Obsługa długu publicznego

4.087.071
0,334%
Różne rozliczenia

339.314.880
27,697%
Oświata i wychowanie

18.259.926
1,491%
Ochrona zdrowia

78.284.904
6,390%
Pomoc społeczna

16.801.400
1,371%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

17.722.768
1,447%
Edukacyjna opieka wychowawcza

127.013.256
10,368%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

26.209.264
2,139%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

56.537.356
4,615%
Kultura fizyczna i sport

256.996.864
20,978%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2022-11-30 11:48
REKLAMA
pogoda Sosnowiec
-0.6°C
wschód słońca: 07:19
zachód słońca: 15:44
Koronawirus
śląskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Sosnowcu

kiedy
2022-12-01 19:00
miejsce
Sala Widowiskowo - Koncertowa...
wstęp biletowany
kiedy
2022-12-02 20:00
miejsce
Komin Music Cafe, Sosnowiec, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2022-12-03 20:00
miejsce
Komin Music Cafe, Sosnowiec, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2022-12-04 17:00
miejsce
Sala Widowiskowo - Koncertowa...
wstęp biletowany